top of page
Working Together on Project_edited.jpg

TeamleaderScan

Ons meetinstrument voor leidinggevenden Team Diagnostic™ model

Je voelt dat je als leidinggevende geen voet aan wal krijgt bij je teamleden...

Je wil draagvlak creëren om veranderingen door te voeren maar niemand toont interesse of heeft er de ruimte/tijd voor.

Dat is niet alleen extra frustrerend maar eist ook zijn tol op je eigen motivaties!

 

Je bent er bewust van dat je enkel meer uit je team kan halen als je hen optimaal kan betrekken in het proces maar die stap krijg je niet gezet. De productiviteit van je team heeft zijn limiet bereikt terwijl je weet dat er nog zoveel meer potentieel is.

Er is een continue druk op teams en hun leidinggevenden om de prestaties te verbeteren.

En dan is meten = weten! Met onze teamleader-scan krijg je een unieke kijk op je team.

Data tonen aan dat slechts 10% van teams

zichzelf als ‘hoog performant’ beschouwt.

Dat is 90% groeipotentieel!

®Team Coaching International

Aan de hand van het TCI Diagnostic model™ plaats je jouw team op twee dimensies: positiviteit en productiviteit. 

Zo kom je te weten op welke indicatoren je teamontwikkeling kan inzetten. 

In plaats van lukraak coachings te organiseren, individueel of in groep, kan je aan de hand van de resultaten uit de TeamleaderScan gericht aan de slag.

Deze scan legt de basis om het team als een geheel te gaan bekijken en haalt de focus weg van de individuen. Je kan als teamleader gericht te werk gaan rond de indicatoren die verbetering nodig hebben. Daarnaast leer je nog meer de sterktes van je team kennen en inzetten. Zo worden de teamresultaten meteen positief beïnvloed. 

Hoe de TeamleaderScan werkt:

Nummer1.png

Je plant een kennis-makingsgesprek in met TeamBeat via de knop hieronder. Daarbij bespreken we jouw behoeften en die van jouw organisatie.

Nummer2.png

Na akkoord ontvang je jouw

ONLINE TeamleaderScan! 

Daarbij creëer je als leidinggevende een eerste meetpunt over je huidige teamwerking.

Nummer3.png

We bespreken de resultaten met jou in een online sessie zodat je aan de slag kan en bieden indien gewenst verdere ondersteuning aan in een TeamJourney*

*Niet inbegrepen bij de teamleader-scan

Grafiek-teamview.png

Het TCI-model™ - dat aan de basis ligt van deze scan - plaatst een team op twee dimensies: positiviteit en productiviteit.

 

  • Het productiviteitsvermogen van een team draagt bij tot het behalen van de resultaten in overeenstemming met de doelstellingen van het team en de organisatie.
     

  • Het positiviteitsvermogen van een team draait dan weer rond de relaties tussen de teamleden onderling en naar het overkoepelende systeem van het bedrijf toe. 

Op beide assen zetten we een aantal geijkte meetpunten uit: de zogeheten team performance indicatoren. Het definieert zeven afzonderlijke productiviteitsindicatoren en zeven positiviteits-indicatoren.

 

Het rapport - als resultaat van de scan - geeft een gedetailleerd beeld van hoe je team op deze indicatoren scoort en welke weg af te leggen is om tot een performant team te evolueren. 


Teams die uitblinken in beide dimensies presteren goed en zijn duurzaam. Ze zijn creatief, flexibel en veerkrachtig. Onze teamscan zet jullie op weg!

Grafiek.png

Graphics, text descriptions and the Team Diagnostic™ model ©2023Team

Coaching International used here with permission.

bottom of page