top of page
Drawing on a Board_edited.jpg

TeamJourney

Onze teamontwikkelingstrajecten

Als je team(s) uit hun ritme raken, is dat duidelijk voelbaar binnen je organisatie. Je ziet meer afwezigheden door stress of burnouts en merkt duidelijk frustraties en conflicten onderling op. De communicatie en productiviteit hebben er eronder te lijden én dat heeft op termijn niet enkel een impact op het welzijn van je werknemers, maar ook op de groei van je organisatie!

Organisaties kiezen dan vaak voor individuele begeleiding. Hoewel die aanpak zeker zijn nut heeft op gebied van persoonlijke ontwikkeling, zien we dat er minder tot geen impact is op de dynamiek binnen het team.  

Daarom kiezen wij er met TeamBeat voor om de focus te leggen op een systemische aanpak aan de hand van teamsessies. We gaan op zoek naar de ingesleten patronen van actie en reactie, de ongeschreven regels die elke groep mensen gaandeweg ontwikkelt. Hierdoor verleggen we de dialoog van schuld en 'gelijk hebben' naar een gedeelde verantwoordelijkheid. Zo kunnen we samen veel efficiënter tot  oplossingen en resultaten komen.

TCI

Werkwijze

Om bovenstaand doel te bereiken hanteren we bij TeamBeat een systemisch georiënteerde aanpak. We starten met een teamscan aan de hand van het Team Diagnostic™ model van Teamcoaching International (TCI).

Dit is een unieke benadering van het werken met teams omdat de groep als een dynamisch geheel beschouwd wordt, met zijn eigen uitgesproken en onuitgesproken regels en patronen. Via deze benadering trekken we de dialoog weg van het individuele aspect waar er gestreden wordt om zijn 'gelijk te halen' of schuldigen aan te wijzen in geval van conflicten.

 

Door het systeem centraal te stellen kan niemand zich onttrekken aan verantwoordelijkheid voor de werking van het geheel. Zo komen we tot een manier van communiceren die zowel transparant als efficiënt is, waardoor het team zich wendbaar kan opstellen en kan inspelen op een steeds veranderende context. 

De meeste teamanalyses vandaag beoordelen en coachen het team als een verzameling van individuen. Met deze aanpak worden vooral de kenmerken, voorkeuren en prestaties van individuele teamleden gemeten.

De resultaten worden vervolgens gebundeld in een profiel waarin individuen zichzelf met elkaar kunnen vergelijken. Dit is waardevolle informatie voor teamleden, maar het is slechts de helft van het plaatje.

 

De ontbrekende helft: een beeld van het team als geheel én dat is de focus van TeamBeat.

Teamview visual.png

Het TCI-model™ plaatst een team op twee dimensies: positiviteit en productiviteit.

 

Het productiviteitsvermogen van een team draagt bij tot het behalen van de resultaten in overeenstemming met de doelstellingen van het team en de organisatie.

 

Het positiviteitsvermogen van een team draait dan weer rond de relaties tussen de teamleden onderling en naar het overkoepelende systeem van het bedrijf toe. 

Op beide assen zetten we een aantal geijkte meetpunten uit: 

de zogeheten team performance indicatoren.

Teamscan visual.png
Grafiek.png

Dit laat ons toe om zowel een baseline af te nemen voor aanvang van het traject als om de resultaten van de inspanning meetbaar in kaart te brengen. 

Graphics, text descriptions and the Team Diagnostic™ model ©2023Team

Coaching International used here with permission.

Traject op maat
(basistraject + ... of losse teamsessies)

Je kan intekenen voor een basistraject, een traject op maat laten maken of simpelweg proeven van onze methodiek door middel van losstaande teamsessies.

 

Een traject op maat bestaat uit ons basistraject (teamscan + 2 teamsessies) aangevuld met extra teamsessies rond een specifiek thema (gebaseerd op de teamscan en de evolutie van het team). Een traject op maat kan ook aangevuld worden met individuele begeleiding om je eigen teamcoaching technieken als leidinggevende aan te scherpen.

Voorbeeld 'traject op maat'

Hop on Hop off.png

KLANTEN GETUIGEN

​"TeamBeat brengt je tot inzicht. Inzicht dat je uit jezelf niet zomaar kan bekomen.

Dit traject voelt letterlijk als een stap in de juiste richting."

Marijke Roels - Bedrijfsleider Freedom BV

Voorbeelden (team)sessies

Communicatie

Het lijkt zo simpel en toch gaat het zo vaak mis: constructief met elkaar communiceren en feedback geven en ontvangen. In deze sessie leren onze teambegeleiders jouw team een set communicatieve vaardigheden aan, gestoeld op onze jarenlange ervaring met de dynamieken die binnen een groep kunnen spelen. Op een interactieve manier plaatsen we het team in situaties die uitvergroten wat er ook op de werkvloer gebeurt, zodat we aan de slag kunnen gaan met thema’s die specifiek voor jullie belangrijk zijn. Zo is deze workshop voor elk team een beetje anders. 

Friends Talking_edited.jpg

Conflicthantering

Conflicten ervaren we vaak als onaangenaam. Toch zit er heel wat waarde in conflicten verstopt. In deze sessie leer je hoe je op een positieve manier kan omgaan met meningsverschillen. 

 

De sessie rond conflicthantering leert op een speelse en interactieve manier aan hoe je om kan gaan met conflict op de werkvloer. Of je nu buitenstaander bent of betrokkene, we onderzoeken hoe we dit soort situaties kunnen ombuigen en opnieuw tot een vlotte samenwerking kunnen komen. Hoe haal je de angel eruit en wanneer is het tijd om professionele hulp in te schakelen? Dit ontdekken we mits praktijkgerichte oefeningen waarbij er een sterke nadruk ligt op communicatie.  

Waardering van diversiteit
en onderlinge verschillen

Het omgaan met verschillende persoonlijkheden op de werkvloer ligt niet altijd even makkelijk. Elk heeft zijn eigen sterktes en valkuilen en soms kom je als teamleden in elkaars allergie terecht. Deze sessie draait er om dat we onze verschillen weer leren waarderen en respecteren. Samen ontdekken we waar de talenten van elk teamlid liggen en hoe je elkaar nog beter kan aanvullen. 

Team Empowerment (introductie tot onze methodiek)

In deze individuele begeleiding leer je:

  • je team succesvoller te maken op een duurzame manier 

  • vlotte en open communicatie stimuleren 

  • op een respectvolle manier omgaan met weerstand of emotionele reacties binnen je team 

  • een team hechter maken en beter leren samenwerken 

  • constructiever omgaan met conflicten op de werkvloer 

Je wordt intensief begeleid door onze gecertifieerde teambegeleider(s) die jou technieken zullen aanreiken om samenwerking, creativiteit en zelfsturing te stimuleren. We starten ook hier met een teamscan dat inzicht zal verschaffen in de manier waarop jij als teamleader naar je eigen team kijkt. Er zal gewerkt worden met concrete cases vanuit jouw eigen ervaring en de nadruk ligt op praktijkgerichte oefeningen waar je meteen mee aan de slag kan. Optioneel kan je nadien nog een persoonlijke debrief sessie aanvragen met één van onze coaches. 

Coachende vaardigheden: introductie

In deze individuele begeleiding geven we je een introductie tot de gesprekstechnieken waar wij als teamcoaches mee werken. We maken een combinatie van de theorie en heel wat interactieve oefeningen, zodat je aan het einde huiswaarts keert met een aantal praktische handvaten die je meteen in je eigen team kan inzetten.  

Coachende vaardigheden: meesterschap

In deze intensieve begeleiding word je door een van onze teambegeleiders wegwijs gemaakt in zowel gesprekstechnieken als in de structuur van coachingsgesprekken of trajecten. We nemen de tijd om dieper in te gaan op elke vaardigheid en krijgt ook tussentijdse opdrachten.

Inspirerend leiding geven

Jouw leiderschapsstijl heeft een directe impact op het welzijn van jouw medewerkers in alle lagen van de organisatie. In deze begeleiding leer je een aantal basisvaardigheden aan die je toestaan op een krachtige en toch menselijke manier leiding te geven. We geven je praktische tools mee om je mensen te enthousiasmeren, samenwerking te faciliteren en ervoor te zorgen dat er in jouw bedrijf een creatief en inspirerend klimaat gecreërd wordt. Op een interactieve manier leren we je hoe je medewerkers uitnodigt om te groeien en productiever te worden.  

bottom of page