top of page

Kameraadschap in teams: “I’m not here to make friends!”

Kameraadschap in teams is een essentieel onderdeel van succesvolle bedrijven en organisaties. Terwijl er verschillende factoren zijn die voor iedereen als vanzelfsprekend bijdragen aan effectief teamwork, zoals heldere communicatie en gedeelde doelen, wordt de kracht van kameraadschap vaak onderschat.


Moet je dan wekelijks pinten met elkaar gaan drinken op café om je teamwerking te verbeteren?

Nee, maar het is wel opvallend dat wanneer je vraagt naar de fijnste teamervaringen (Waar voelde je je het beste, had je de hoogste motivatie en ging je met plezier naar het werk?) er resoluut een factor van samenhorigheid aanwezig is. Deel kunnen uitmaken van iets ‘groter’ dan jezelf.

Proven by science

Mensen zijn neurologisch geprogrammeerd om in relatie te staan met elkaar en samen te werken. Wetenschappelijk gezien is het zelfs zo dat een gevoel van groepsinclusie zorgt voor een betere doorstroming van het bloed naar die delen in de hersenen die instaan voor probleemoplossend denken. Aan de andere kant zorgt uitsluiting nét voor 70% verlies van cognitieve capaciteiten.


Kameraadschap verwijst hier naar de sterke band en verbondenheid die teamleden met elkaar hebben. Het komt o.a. tot uiting onder de vorm van speelsheid en humor en creëert een mindset waarbij het groepsgevoel én -succes primeert boven het individuele succes.


Zowel stress, vreugde, verdriet, teleurstelling, geluk, etc. kunnen met elkaar gedeeld worden.

Team Coaching International beschrijft kameraadschap in teams als volgt:

“Het gevoel erbij te horen is sterk aanwezig binnen het team. Prestaties worden erkend en gevierd door het team. Er is sprake van inlevingsvermogen, vrolijkheid en humor.”

Effecten van kameraadschap in teams

Doorgaans wordt in teams met een hoog gevoel van samenhorigheid minder met de vinger gewezen naar elkaar, wordt er meer open en constructieve feedback gegeven, kunnen ze meer probleemoplossend denken, zijn ze creatiever én productiever.

Ze zijn vaak ook meer geëngageerd, communiceren beter, hebben een betere hechting met de organisatie waardoor uitval ook veel zeldzamer is en ze minder geneigd zijn om van job te veranderen. Dat is niet alleen een competitief voordeel t.o.v. andere organisaties, kameraadschap kan ook de sleutel vormen tot betere ‘employee engagement’.


  • Betere samenwerking


Kameraadschap bevordert een gevoel van vertrouwen en wederzijdse ondersteuning binnen een team. Wanneer teamleden een sterke band hebben, zijn ze meer geneigd om open te communiceren, ideeën te delen en elkaar te helpen. Ze voelen zich veilig om uitdagingen aan te gaan, omdat ze weten dat ze kunnen vertrouwen op de steun van hun teamgenoten. Dit resulteert in een betere samenwerking waarbij teamleden hun vaardigheden combineren om complexe problemen op te lossen.


  • Efficiëntere communicatie


Kameraadschap legt de basis voor efficiënte communicatie in een team. Wanneer teamleden zich verbonden voelen, zijn ze meer geneigd om actief te luisteren en elkaar te begrijpen. Ze voelen zich vrij om vragen te stellen, feedback te geven en constructieve kritiek te ontvangen. Door open en transparante communicatie worden misverstanden vermeden, worden conflicten sneller opgelost en ontstaat er een cultuur van openheid en eerlijkheid. Dit leidt tot een efficiëntere workflow en een betere uitvoering van taken en projecten.


  • Verbeterde motivatie

Kameraadschap speelt een cruciale rol bij het vergroten van de motivatie binnen een team. Als teamleden een sterke band hebben, voelen ze zich meer betrokken bij het werk en de doelen van het team. Ze ervaren een gevoel van collectieve verantwoordelijkheid en streven gezamenlijk naar succes. Het hebben van kameraadschap moedigt teamleden aan om elkaar te ondersteunen, aan te moedigen en te motiveren, zelfs in moeilijke tijden. Dit verhoogt de motivatie en bevordert een positieve werkomgeving waarin iedereen gedreven is om uit te blinken.


  • Verhoogde veerkracht


In een team met een sterk gevoel van kameraadschap zijn teamleden beter in staat om tegenslagen en uitdagingen het hoofd te bieden. Ze vertrouwen op elkaar en geloven in elkaars capaciteiten, waardoor ze veerkrachtiger worden. In plaats van bij de pakken neer te zitten bij tegenslag, stimuleert kameraadschap teamleden om samen te werken en oplossingen te zoeken.


Hoe kan je hier nu zelf al mee aan de slag?

Start met het beantwoorden van onderstaande vragen tijdens een teammoment:


  • Wat zijn voorbeelden van ervaringen waarbij jullie een sterker teamgevoel kregen?

  • Benoem 5 acties die jullie kunnen helpen om een betere verbinding te voelen.

  • Hoe worden nieuwe teamleden verwelkomd en geïntegreerd in het team?


We geven je graag nog meer handvaten rond kameraadschap in teams via deze video!


Graag nu al meer info over onze aanpak of een externe blik nodig op jouw team?

Contacteer ons dan via info@yourteambeat.be!

11 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page