top of page

Constructieve interactie in teams: "Agree to disagree!"

In de Monthly Beat van deze maand laten we heel graag Jirka, onze expert in conflict-coaching, aan het woord:

“Toen ik startte met het coachen van conflicten binnen teams, besloot ik een artikel te schrijven waarin ik precies uitlegde hoe dat in zijn werk ging. Het leek handig om iets aan mensen te kunnen overhandigen, een soort elevator-pitch.

Natuurlijk vroeg ik naar feedback van dichte familie- en vrienden over mijn artikel. Ik verwachtte dan ook veel opbouwende kritiek over de inhoud maar kwam tot de verbazende vaststelling dat bijna iedereen precies dezelfde vragen had: “Misschien moet je het woord 'conflict' niet gebruiken.”, “Is er een woord dat misschien minder intimiderend klinkt?”.

Dat illustreert, ironisch genoeg, een groot probleem binnen onze organisatiecultuur met betrekking tot conflicten. We zijn er bang voor en willen het zo graag vermijden dat we het beestje niet eens bij zijn naam kunnen noemen. We willen conflicten vermommen, versieren of het compleet negeren.

De belangrijkste emotie achter deze gedragingen is angst. Angst om de ander te kwetsen, angst om de relatie te schaden, angst om afgewezen te worden, enzovoort. Maar deze houding veroorzaakt niet alleen meer conflict op de lange termijn, het maakt het ook moeilijk om je punt duidelijk over te brengen.” - Jirka

Door TCI wordt de indicator van constructieve interactie in teams als volgt beschreven:

“Conflicten worden gezien als een uitgelezen kans voor nieuwe ontdekkingen, groei en creativiteit. Bekritisering, tegenstand en verwijten worden vermeden. We geven elkaar feedback en ontvangen het ook graag van anderen.”

Dus, hoe kunnen we nu leren om conflicten in een positiever licht te zetten, misschien zelfs te omarmen? Hieronder vind je drie waarheden om over na te denken wanneer je wil werken aan de manier waarop jouw team met conflicten omgaat.

1. Conflicten vermijden is onmogelijk

Conflict vermijden geeft je misschien een beter gevoel op het moment zelf. Er zijn maar weinig mensen die graag de confrontatie aangaan. Helaas zorgt je kop in het zand steken er niet voor dat je probleem verdwijnt. Uiteindelijk zal wat je opkropt onvermijdelijk gaan broeien en op de een of andere manier een uitweg vinden. Wanneer de opgekropte frustratie eindelijk tot uiting komt, is dat meestal geen pretje en voor niemand nog te plaatsen.

Je kunt gaan klagen over de situatie bij anderen, waardoor je hen meesleept in het probleem en eigenlijk roddelt. Op een goede dag kan je ontploffen over iets kleins omdat je je zo lang hebt ingehouden. Of misschien val je gewoon uit door alle stress die de situatie je bezorgt.

Hoe dan ook, ‘vermijden’ creëert een slechtere uitkomst dan een paar vervelende gesprekken voeren om je conflict op te lossen.

2. Conflicten verhogen de creativiteit van je team

Conflicten zijn cadeautjes. Stel je even een wereld voor waarin iedereen het over alles eens zou zijn. Er zou weinig tot geen technologische of medische vooruitgang meer zijn omdat niemand ooit de ontwerpen en theorieën van zijn voorgangers in twijfel zou trekken. Er zou geen uitwisseling van ideeën zijn, geen verschillende en frisse kijk op dingen.

Hoe zouden we kunnen groeien als individu of als samenleving? Hoe zouden onze organisaties kunnen floreren?

Conflicten dagen ons uit en houden ons scherp!

3. Conflicten zorgen voor betere relaties

Dit klinkt misschien erg contra-intuïtief, want de nummer één reden die wordt genoemd voor conflictvermijding is de angst om de relatie met de ander te beschadigen. Maar, zoals eerder gezegd, de olifant in de kamer negeren doet hem niet zomaar verdwijnen.

Uiteindelijk kun je minachting gaan voelen voor de andere betrokken partij omdat conflicten de neiging hebben te escaleren en persoonlijker te worden als ze niet worden aangepakt. Jullie interacties met elkaar kunnen verzuren, stoppen of zelfs vijandig worden.

Als je er echter voor kiest om de confrontatie aan te gaan, kan je samen tot een oplossing komen. Of misschien ook niet, maar dan heb je in ieder geval de lucht geklaard en alle betrokkenen de kans gegeven hun mening te geven. Als dit op een respectvolle en open manier gebeurt, stimuleert het het vertrouwen binnen het team.

In onze oefening leggen we je weer heel graag uit hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Hou deze maand vooral onze socials in de gaten voor meer tips rond constructieve interactie!

Graag nu al meer info over onze aanpak of een externe blik nodig op jouw team? Stuur een mailtje naar info@yourteambeat.be!

2 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page