top of page

Besluitvorming in teams: "Just decide already!"

In de veranderende wereld van vandaag, waarin teams steeds meer diverse taken en uitdagingen aangaan, staat het vermogen om doordachte en effectieve beslissingen te nemen centraal. De kwaliteit van besluitvorming in een team kan het verschil maken in de verdere samenwerking, zowel op gebied van positiviteit als productiviteit!

Team Coaching International omschrijft 'besluitvorming in teams' als volgt:

“De besluitvorming van het team is duidelijk en efficiënt, en heeft in de loop van de tijd bewezen effectief te zijn.”

Toegegeven, niet de meest ‘duidelijke’ definitie dus we geven graag wat meer kader. Hoe kan je als team duidelijke stappen voorwaarts zetten wanneer er geen afspraken zijn over hoe jullie als groep tot bepaalde keuzes en beslissingen komen? Juist... Teamleden zullen weinig verantwoordelijkheid voelen én nemen wanneer de beslissingen boven hun hoofd gemaakt worden. Ze zullen ook moeite hebben om over te gaan tot actie wanneer er geen duidelijk proces is rond het nemen van beslissingen.

Enkele vragen die je jezelf kan stellen, zijn: Krijgt mijn team mandaat om beslissingen te maken/nemen en om te zetten in concrete acties? Is er duidelijkheid over hoe de taken verdeeld worden en hoe iemand de lead kan nemen? Wat met de elementen waar geen consensus over is?


Productiviteit in teams

In teams waar besluitvorming gestroomlijnd is, kunnen problemen sneller worden geïdentificeerd en opgelost. Een doeltreffend besluitvormingsproces zorgt voor een vlotte coördinatie van ideeën en moedigt een klimaat van openheid en creativiteit aan. Teamleden voelen zich gesteund om nieuwe ideeën voor te stellen en out-of-the-box te denken. Het resultaat is een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie.

Gedragen beslissingen verminderen ook nog eens het risico op dubbel werk! Iets wat we wel vaker ervaren in organisaties, waar mensen letterlijk naast elkaar werken i.p.v. met elkaar.

Positiviteit in teams

Een inclusief besluitvormingsproces bevordert teamcohesie. Wanneer elk teamlid het gevoel heeft dat zijn stem wordt gehoord en gerespecteerd, ontstaat er een gevoel van betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Wanneer dat besluitvormingsproces ook nog eens transparant is in de organisatie, draag je bij aan een positieve werkomgeving waarin verschillende perspectieven worden gewaardeerd. We geven je graag al enkele tips om de besluitvorming in je team te optimaliseren:

  • Zorg voor een open en eerlijke communicatie binnen het team, waarin alle leden zich vrij voelen om hun ideeën en zorgen te delen.

  • Definieer duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden van elk teamlid, zodat iedereen begrijpt wat er van hen wordt verwacht.

  • Moedig inclusiviteit aan door ervoor te zorgen dat alle teamleden een kans krijgen om deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

  • Maak gebruik van technologische hulpmiddelen, zoals projectmanagementsoftware, om het besluitvormingsproces te stroomlijnen en informatie gemakkelijk toegankelijk te maken.

  • Na het nemen van beslissingen, evalueer de resultaten en leer van de ervaringen. Pas waar nodig het besluitvormingsproces aan voor continue verbetering.

Goede besluitvorming is geen luxueuze extra, maar een essentiële bouwsteen voor het succes van teams. Door bewust te werken aan of het verbeteren van het besluitvormingsproces, leggen teams een stevige basis om door te pakken in een strategie en afgestemde doelstellingen.


Onze teamontwikkelingsoefening

In onze oefening leggen we je weer heel graag uit hoe je zo’n besluitvormingsproces vorm kan geven. Hou deze maand ook onze socials in de gaten voor meer tips rond besluitvorming! Graag nu al meer info over onze aanpak of een externe blik nodig op jouw team? Stuur een mailtje naar info@yourteambeat.be!

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page