top of page

Alignering in teams: “Why are we a team and where are we going?”

Waarom komen jij en je teamcollega’s iedere dag naar het werk?

Grote kans dat het antwoord op deze vraag de zingeving van jou en je collega’s weergeeft, nl. de reden waarom jullie als team bestaan en wat jullie vooruit duwt.

Weten waarom je als team iedere dag aan het werk gaat, is van cruciaal belang. Er zijn uiteraard voldoende individuele, externe factoren voor medewerkers zoals o.a. verloning die een drijfveer kunnen vormen om dagelijks aan het werk te gaan.


Daarnaast stellen we wel vast dat als een individu en een team gedreven worden door een dieperliggende bestaansreden er meer verbondenheid ervaren wordt. Dit vertaalt zich dan ongetwijfeld in betere resultaten. Verder geeft deze dieperliggende waarom ook vaak houvast in turbulente tijden.


Onze Monthly Beats van april draait daarom rond een belangrijk startpunt voor ieder team: alignering.

Voor we dieper in gaan op deze team-indicator verduidelijken we het verschil tussen verticale en horizontale alignering in een organisatie.

Bij verticale alignering werkt het team in functie van de visie en missie van de organisatie. Een cruciaal element voor succesvol ondernemen, meegedragen door de teamleden.

Daarnaast is horizontale alignering ook van groot belang! Het team heeft een eigen bestaansreden. De dagelijkse werking wordt door deze waarom gedreven en geeft een duidelijke richting aan. Dus los van de onderlinge overeenstemming op persoonlijk niveau zorgt het proces van alignering er voor dat de teamleden met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijke missie en visie op teamniveau.


Volgens Team Coaching International gaat team-alignering over 2 dimensies:

  • Waarom wij als team?

  • Hoe doen we het als team?


Waarom wij als team?

Hier beantwoorden we de vraag rond de bestaansreden van een team. Er is een uniek doel voor elk team, los van hun rol om de visie en missie van de organisatie te ondersteunen. Hierdoor ontstaat er een gevoel van identiteit als groep en een grotere zelfzekerheid in de weg naar de einddoelstellingen van het team. En het is ook de identiteit die de teamwaarden en prioriteiten weerspiegelt, parallel aan die van de organisatie.


Hoe doen we het als team?

Naast de bestaansreden van het team, dient het team overeenstemming te vinden in de manier waarop ze de missie van het bedrijf naar hun eigen doelstellingen vertalen en hoe ze deze doelstellingen dan gaan realiseren. Hier kunnen serieuze meningsverschillen rond zijn. Het is heel gezond voor een team om in deze dimensie in eerste instantie NIET gealigneerd te zijn met elkaar. Sterke teams gaan dan op een efficiënte manier de discussie aan om tot aligneren te komen. Geen discussie aangaan, is risicovol omwille van de ‘ja-knikkers’ in het team. Zwijgende teamleden betekent niet perse consensus.

Team Coaching International schrijft hierover

“Team alignment is a combination of feeling the stability of common ground and the synchronization of moving pieces.”

Hoe kan jij nu al verder bouwen aan deze teamindicator?

Stel je team volgende vragen:

  • Wat is jullie team-merk? Jullie ‘brand’? Waar zouden jullie bekend om staan?

  • Op welk moment zaten jullie duidelijk op 1 lijn? Hoe zijn jullie daar gekomen?


Op 20/4 delen we een oefening rond alignering in teams. Wil je zelf op zoek naar je eigen bestaansreden als team? Schrijf je dan in voor onze LinkedIn live sessie.


Graag nu al meer info of een externe blik nodig op jouw team? Vraag een teamscan aan via info@yourteambeat.be!

6 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page